jhmlogo9fw

Strategiers Jubileumsbok 1985-2005


BokomslagSjubbokvitUnder mer än 20 år har kunskapsbrevet Strategier publicerat inspirerande, kärnfulla och tänkvärda artiklar, bokrecensioner och praktiska tips om ledarskap, pedagogik och personlig utveckling.

I Strategiers Jubileumsbok 1985-2005 finns två sammansatta nummer från varje års utgivning plus den första provnumret våren 1985 samlade, totalt 41 nummer.

Boken ger en samlad bild av det positiva budskapet i detta kunskapsbrev som under sin existens inspirerat och fortsätter att inspira människor i svenskt arbetsliv att lära och växa.

Ur innehållet:

Strategiers Jubileumsbok 1985-2005, av Jonas Himmelstrand,
John Steinberg och Kajsa Larsson Berglind.
Svenska Fortbildningsbrev AB 2005.
ISBN 978-91-975836-0-2. 96 sidor.

Pris 100 kr inklusive 6% moms. Porto tillkommer.

Boken kan beställas via telefon, brev, fax, e-post eller på beställningssidan.

item2a