jhmlogo9fw

En föredrag för organisationen som vill uppmuntra sina medarbetare växa…

Övervinn jantelagen
– och få ett roligare och effektivare arbete

Detta föredrag vänder sig till alla arbetsplatser där medarbetarna känner behov av ett positivt lyft.

I kunskapssamhället blir jantelagen alltmer otidsenlig. Självförminskande tankar och negativitet försvårar för trivsel, effektivitet, utveckling och tillfredsställelse i arbetet. Idag behöver vi använda fler av våra inre resurser i arbetet, vilket även ökar arbetsglädjen. Men många vittnar om att jantelagen ännu lever i Sverige. Men jantelagen går att övervinna – med mod och civilkurage – vilket ger självkänsla. Att övervinna jantelagen gör alla till vinnare, var och en på sitt eget sätt.

Detta inspirerande föredrag handlar om hur vi kan övervinna jantelagen på jobbet och börja bygga ett verkligt positivt arbetsklimat.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med många exempel, provokativa frågeställningar, humor och aktiverande bikupor. Detta föredrag kan bli en positiv vändpunkt i livet – i alla händelser kommer det att stärka åhörarnas självkänsla. Föredraget kan med fördel kombineras med mentorsamtal för berörda chefer.

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredag i Övervinn jantelagen – och få ett roligare och effektivare arbete.

Jonas Himmelstrand

item2a