jhmlogo9fw

Ett föredrag för alla inom skolan som vill tänka nytt och annorlunda…

Pedagogiska lärdomar
av fenomenet hemundervisning

Detta föredrag vänder sig till alla som är engagerade i skolfrågor och som vill se vad framtiden inom pedagogiken har att erbjuda.

Hemundervisning växer starkt i den anglosaxiska världen – i USA undervisas över 2 miljoner barn, från ett brett socialt spektrum, av sina föräldrar. Resultaten förbluffar. Hemundervisade barn klarar skolämnena bättre, är mer aktiva samhällsmedborgare som vuxna, läser oftare vidare och bryter den sociala snedrekryteringen till högskolan.

Detta föredrag förklarar mekanismerna bakom och vilka pedagogiska lärdomar som kan dras ur detta för skolans värld.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med många exempel, provokativa frågeställningar, humor och aktiverande bikupor. Detta föredrag kommer att förändra deltagarnas syn på pedagogik och öppna upp många nya tankebanor.

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredag i Pedagogiska lärdomar av fenomenet hemundervisning.

Jonas Himmelstrand

item2a