jhmlogo9fw

För dig som vill ha individuell handledning genom en mentor...

Mentorsamtal för växande

– upptäck värdet av någon som lyssnar och bryr sig

Någon har definierat en mentor som en god förebild som bryr sig. Mentorskap är ett av de effektivaste sätten att lära sig något nytt, se nya möjligheter och hitta en strategi för framgång och växande, oavsett ålder eller plats i livet.

Jag erbjuder tjänsten som mentor inom ledarskap, teambuilding, personlig utveckling och pedagogik (se programmet Pedagogisk coaching) samt specifict för skolor, se Pedagogisk handledning för skolor som presenteras snart.

Mentorsamtal för ledare kan med fördel kombineras med den mentorsorienterande teamutbildningen Bygg Ett Positivt Team för det berörda arbetslaget.

Personlig utveckling ingår som komponent i allt jag gör. Som mentor handleder jag ofta personer som arbetar med ett särskilt projekt eller vill nå ett speciellt mål.

Det ligger i dess natur att mentorsamtal är skräddarsydda för varje situation. Några principer går dock igen i alla mentorsuppdrag:

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar om hur Mentorsamtal för växande kan hjälpa dig.

Jonas Himmelstrand

item2a