jhmlogo9fw

Ett föredrag om hur man kan utveckla sitt teamarbete…

Bygg ett positivt team

Det här föredraget vänder sig till alla som arbetar i team - arbetslag, skifteslag, lärarteam, medbestämmandegrupper, ledningsgrupper och andra.

Människans sätt att arbeta i team är vad som skiljer oss från djuren. Vår existens på jorden är helt och hållet ett resultat av teamarbete. Idag är utmaningen för många team att arbeta effektivare med bättre kvalitet och service utan ökade resurser. Ekvationen går bara ihop om teamet kan ta tillvara och utveckla sina medlemmar och hitta ett samarbete som ger arbetsglädje och mening tillsammans.

Detta föredrag ger en mängd inspirerande tips och idéer på hur man kan vara en god teammedlem och en god teamledare.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med många exempel, och aktiverande bikupor – åhörarnas självkänsla och teamkänsla kommer att stärkas. Föredraget kan vara en utmärkt inledning till kursen Bygg ett positivt team och med fördel kombineras med mentorsamtal för berörda chefer.

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredrag i Bygg ett positivt team.

Jonas Himmelstrand

item2a