jhmlogo9fw

Inspirerande föredrag

Alla mina föredrag oavsett ämne kännetecknas av de är positiva, inspirerande med praktiska idéer och redskap för att kunna växa och utvecklas inom ämnesområdet. Jag har som målsättning att alla som går på mina föredrag ska känna sig styrkta i sin tro på sig själv och sin egen förmåga när de går därifrån.

Programmen nedan ska ses som ramprogram. Alla föredrag kan arbetas om för att passa specifika behov.

Snart kommer följande helt färska föredragsteman att presenteras:

Här är några tidigare föredragsteman:

Min bok "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige" öppnar för många nya provokativa och intressanta föredrag. Följande föredrag har arbetsliv och/eller skola som utgångspunkt:

Men i min bok har också ett samhällsperspektiv. Följande föredrag vänder sig till dem med intresse för en samhällsutveckling som uppmuntrar människor att växa utifrån sina fulla förutsättningar:

Läs mer om dessa samhällsorienterande föredragsteman på förlagets hemsida.

item2